• CENTRUM RESTAURACYJNO-HOTELOWE FLORRES
  • CRH FLORRES, ul. Nowa 1b, 47-280 Pawłowiczki
  • Telefon: +48 693 232 873
  • biuro@florres.pl
Formularz kontaktowy

Chętnie odpowiemy na Twoje pytania, wypełnij swoje dane kontaktowe, a jeden z naszych pracowników skontaktuje się z Tobą wkrótce.

  * Proszę wypełnić pola wymagane

  Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż:
  Administratorem danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym jest Centrum Restauracyjno-Hotelowe „Florres”, ul. Nowa 1b, 47-280 Pawłowiczki,  tel. +48 693 232 873,   e-mail: biuro@florres.pl
  Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes – udzielenie odpowiedzi na wiadomość), w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pomocą formularza kontaktowego.
  Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych będą podmioty zarządzające stroną internetową, firmy świadczące usługi hosting oraz serwisu IT a także podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.
  Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu wniesienia sprzeciwu, a po tym okresie przez czas, przez który przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
  W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Pani / Panu następujące prawa:
  a) prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu,
  b) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
  Podanie danych kontaktowych jest niezbędne do przesłania wiadomości za pomocą formularza kontaktowego. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości przesłania wiadomości. Podanie pozostałych danych ma charakter dobrowolny i nie ma wpływu na możliwość przesłania wiadomości.